Útkereső iskolák

Hálózatépítő, -fejlesztő és pedagógiai szakértői tevékenységet egyszerre kifejtve kívánjuk összegyűjteni a térségünkben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tömegeivel eredményesen foglalkozó, sikeres alternatívákat kidolgozó és tartósan működtető nevelési intézményeket, pedagógusi munkaközösségeket. 

Ezzel két célt szeretnénk elérni:

1. A jól működő, de sokszor magukra maradó intézmények és szakmai műhelyek (mesteriskolák) számára közös fórumot biztosítunk a rendszeres eszmcserére, egymás tapasztalatainak közös megvitatására.

2. Kapcsolatokat építünk ki a mesteriskolák és azon intézmények között, amelyek még keresik a saját útjukat (útkereső iskolák). A mesteriskolák kiemelkedő pedagógusai - a Tanárképző Intézet szakmai közreműködésével - segítséget nyújtanak az útkereső iskolák önfejlesztő tevékenysége során.

Különös figyelmet szentelünk minden olyan modellértékű kísérletnek, amely fenntartható eredményekkel kecsegtet ezen összetett táradalmi probléma iskolai és iskolán kívüli kezelésében. Épp ezért értékként tekintünk a módszertani sokszínűségre, az alternatív megoldásokra.

Eddigi mesteriskoláink:

A TÁMOP - 4.1.2-08/1/B projekt keretében Intézetünk szervezésében és pedagógiai szakértői tevékenységével támogatva már létrejött a kapcsolat a hejőkeresztúri általános iskola és a miskolci Bencés Gimnázium és Szakképző Iskola tanári kara között.