pedagógia

Öt iskola, öt csoport – egy közösség?

Az Edelényi Kistérség öt iskolájának 25 tanára és igazgatója arra vállalkozott, hogy a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete munkatársainak támogatásával vizsgálat tárgyává tegye a saját iskolájuk működési mechanizmusait, továbbá reflektáljon pedagógiai tevékenységére.  A TÁMOP 5.2.3. program keretében tíz találkozóra kerül sor, melyek során a tagok közösen elemzik az iskolák kommunikációs színtereit, (belső, szervezeti illetve külső környezettel történő kommunikáció) az iskolákat körülvevő szűkebb környezetet, a meglévő és lehetséges partnerekkel való együttműködési lehetőségeket és meglátogatnak két olyan intézményt, ahol jógyakorlatokat ismernek meg. Az egyetem munkatársai azzal segítik az önvizsgálatot, hogy új nézőpontokat illetve megközelítési módokat építenek a munkába, s a gyakorlati tapasztalatok felszínre hozásával, tudatosításával felhívják a figyelmet a közös gondolkodás előremutató elemeire, továbbá szakmai segítséget nyújtanak a jelenleg is rendelkezésre álló erőforrások optimálisabb felhasználásához.

A tíz találkozó első egysége a 2013/2014-es tanév második felében, második része pedig a következő tanév első félévében valósul meg. Az első öt találkozó alkalmával sor került az öt intézmény bemutatkozására, a problémaazonosításra, a jelen tanév változásai a mindennapi munkára gyakorolt hatásainak megismerésére továbbá elkezdődött az említett kommunikációs struktúrák reflektív vizsgálata. Az egység utolsó találkozója egy abaújkéri iskolalátogatással, az ottani jógyakorlatok vizsgálatával és tanulságainak feldolgozásával ér véget. 

A második egység során a motivációs körülmények feltárásával, majd kívánatos alakításával, a pedagógiai módszerek kiválasztásával, alkalmazásának lehetőségeivel, különbségek kezelésével, a nevelés és fegyelmezés szempontjaival bővül a megkezdett folyamat. A tervek szerint a tíz találkozó után a bevont iskolák pedagógiai programjuk egy-egy hangsúlyos elemét átírják, újrafogalmazzák működésük elveit, s ezáltal vállalásokat tesznek (önmaguknak) a pedagógiai kultúraváltás érdekében.

A közös gondolkodás eredményeképpen kialakult egy olyan gyakorlatközösség, melynek tagjai azon dolgoznak, hogy a saját kereteik teljes kihasználásával a pedagógus kiépíthessen maga köré egy olyan bázist, mely hozzásegíti őt a hatékonyabb munkavégzéshez, a környezete problémáinak elemző megértéséhez és egy kiegyensúlyozottabb pedagógiai kultúra kialakításához. Mivel az egyetem számára fontos a régióban működő iskolákkal és pedagógusokkal való élő kapcsolattartás, az Edelényi Kistérségből érkező iskolák pedig magukon viselik a régió sajátos jellemzőit, azok koncentráltan jelennek meg a hétköznapi munkájukban, ezért a jelen pályázat keretében is lehetőség nyílik a közös együttműködések megalapozására, a régiós fejlesztések céltudatosabb megvalósítására és az ezzel kapcsolatos kutatások helyszíneinek megteremtésére.
 
 
Szöveg: Vas Enikő