Tavasszal Bécsben jártunk

 

Iskolalátogatás és szakmai workshop a Collegium Hungaricumban

A Bölcsészettudományi Kar és a Tanárképző Intézet munkatársaival  a Támop-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005 projekt keretén belül a tavasz első napjait Bécsben töltöttük. Kiruccanásunk első állomása egy átlagosnak mondható, külső kerületben elhelyezkedő középiskola látogatása volt, ahol a migráns, illetve tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek oktatása folyik. Az igazgató, Erich Breyer vezetett végig bennünket az iskolán, és sok érdekes részletet is mesélt. Több órára is bemehettünk: élénk beszélgetéseket, projektmunkát vagy közös tevékenységeket tapasztaltunk. Jó példát láttunk egy befogadó szemléletű pedagógiai intézményre. 

1. kép

Ahogy a képen is látszik, szembetűnő volt, hogy az integrált osztályokban két pedagógus van jelen folyamatosan az órán, az egyikük gyógy- és fejlesztőpedagógiai végzettséggel rendelkezik. 

2. kép

3. kép

A gyerekek a jelenlétünkben is koncentráltan és fegyelmezetten dolgoztak. 

4. kép

Az osztálytermek díszítésére itt egy papírtányérokból készült kreatív példát láthatunk, a gyerekek születésnapjával feltüntetve. 

5. kép

A közösségi terek, folyosók díszítésére az egész iskolában jellemző volt, hogy fontos, nevelő célzatú üzeneteket is tartalmazott a diákok számára. Itt épp az erőszakmentes kommunikáció bemutatására látunk példát.

Másnap a bécsi Collegium Hungaricumban osztrák és magyar szakemberek gyűltek össze, hogy megosszák tapasztalataikat a szociális hátterük miatt nehézségekkel küzdő tanulók integrálásával kapcsolatban. Workshopunk címe: Összeütközések – roma és migráns gyerekek az iskolában. Mivel Bécsben az iskolások 51%-a migráns hátterű, sőt az újabb statisztikai adatok alapján a 10 év alatti gyerekek több mint 70%-ának legalább az egyik szülője nem Ausztriában született, a migráció pedagógiai, szociális és munkaerő-piaci következményeit komoly intézményrendszer támogatja. A Miskolci Egyetemről a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó régió pedagógiai tapasztalatait és fejlesztési eredményeit vittük magunkkal.

Az egész napos  műhelytalálkozón különböző témájú előadások hangzottak el német vagy angol nyelven, és ezeket viták követték, illetve a szünetekben is lehetőség nyílt informális beszélgetésekre. Osztrák oldalról a vonatkozó területen Bécsben dolgozó kutatók, szakemberek tartottak előadásokat, beszámoltak különböző projektekről, nyelvi kurzusokról, alfabetizáló képzésekről, illetve a munkaerőpiacra való beilleszkedést segítő képzésekről. Néhány osztrák kolléga a témához kapcsolódó kutatásának eredményeit ismertette.

6. kép

A képen Isabella Skrivanek (Donau Universität Krems), aki egy életútkutatásról számolt be, amelyben migráns hátterű fiatalokkal készítettek interjút a céljaikról, továbbtanulási terveikről, valamint arról, hogyan haladtak tovább az osztrák iskolarendszerben. A nyelvi hátrány problémájával foglalkozott pszichológiai szempontból Reva Akkus pszichológus, kutatási eredményei alapján a tanárok viszonyulása a tanulókhoz vélhetően függ a tanulók nyelvi készségeitől. Marianne Schulze, emberi jogi kérdésekkel foglalkozó szakember egy emberi jogi próbaper részleteiről számolt be, amelyben két magyar roma tanuló nyert a magyar állammal szemben Strasbourgban (2013-ban), mert megállapították, hogy nem megfelelő eszközökkel vizsgálták meg őket, így indokolatlanul kényszerültek kisegítő iskolába. A kutatónő a képzéshez való alapjog kérdését vizsgálta a mai Európában.

A Miskolci Egyetem szakemberei a témába vágó projektekről és fejlesztésekről számoltak be. A Tanárképző Intézet iskolafejlesztési projektjeiről Lubinszki Mária, Ugrai János és Einhorn Ágnes tartottak előadásokat. Alapvetően azzal foglalkoztunk, hogy a hátrányos helyzetű tanulókat tanító iskolák általában alulról induló fejlesztési projekteket kezdenek, hiszen a pedagógiai eszközrendszerükön változtatniuk kell ebben az új helyzetben. 

7. kép

K. Nagy Emese a KIP alkalmazásáról és a tanárképzésben való megjelenéséről tartott előadást. Eddigi tapasztalatok alapján a tanárképzésben megtanítható a KIP használata, így az egyetemről kikerülő fiatal tanárok rögtön alkalmazni tudják ezt a módszert, amely alkalmas az alacsonyabb státuszú tanulók tanulási eredményeinek növelésére. 

8. kép

Kegyesné Szekeres Erika olyan tankönyvkutatások eredményeit összegezte, amelyek a migránsok, illetve a róluk kialakult kép elemzésére vállalkoztak. Kecskés Judit és Rostás Édua az Együtthaladó projekt eredményeiről számoltak be, bemutatták a korlátozott nyelvi kóddal rendelkező tanulók számára készült tankönyveiket.

A megbeszélés új munkakapcsolat kialakítására adott lehetőséget, sok közös problémára és sok hasonló megoldási módra találtunk rá a beszélgetések során. 

Einhorn Ágnes