A szakmai műhely résztvevői

 
 
DR. UGRAI JÁNOS
 
Csapdahelyzetből kikerülni…
Számomra ez a HISZEM, szerintem erre teszünk kísérletet. A csapdahelyzet sokféleképpen értelmezhető. Abban van az északkelet-magyarországi régió, abban van (volt? lesz?) a miskolci tanár- és bölcsészképzés, s abban van általában az iskola. Az utóbbi nemcsak hazánkban, de itt különösen.
Kollégáimmal együtt azt reméljük, hogy a pedagógiai kultúraváltás támogatásával újabb és újabb üdítő példákhoz jutunk közel, amelyek igazolják: semmi nincs veszve. Feladatom a projekt szakmai vezetése; azon belül különösen a miskolci pedagógusképzés körüli hálózat- és szervezetfejlesztés irányítása.
1998 óta rendszeres tudományos kutatási és publikációs tevékenységet folytatok neveléstudomány, neveléstörténet, történettudomány témakörökben. 2003-tól folyamatosan oktatok egyetemen (tanárképzésben, pedagógia szakos képzésben). Számos pedagógiai kutató-fejlesztő projektben vettem részt, egyes alterületek irányításának tapasztalatával rendelkezem. 2007-től kari szintű irányító testületekben vagyok tag, illetve a ME Tanárképző Intézetének igazgatóhelyettese.
2013. július 1-től a ME Tanárképző Intézetének vagyok főigazgatója.
 
 
KARLOWITS-JUHÁSZ ORCHIDEA (VIRÁG)
 

1994 telén, elsőéves filozófiaszakosként egy szomorúsorsú zsákfaluba, Tiszabőre sodort a véletlen. Lényegében ott és akkor dőlt el számomra, hogy olyan dolgokkal szeretnék foglalkozni, amelyek szerethetőbb és értelmesebb hellyé teszik az iskolát. Kollégámnak/mentoromnak, Trencsényi Lászlónak köszönhetően első diplomám megszerzése óta minden szakmai tevékenységemmel erre fókuszálok. Pedagógusokat és leendő pedagógusokat képzek, különböző pedagógiai módszertani fejlesztésekben veszek részt, iskolák és tanodák munkáját segítem, uniós pályázatokat koordinálok, önkéntes munkákat és érzékenyítő programokat szervezek. És bár örök útkereső vagyok, szakmailag a legbiztosabb pontot mindig is a munkahelyem, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete jelentette számomra.

 
 
DR. KNAUSZ IMRE
 
Egyszer megkérdezték tőlem, milyen tanácsot adnék egy kezdő pedagógusnak, ha egy mondatban kellene megfogalmazni. Az én válaszom az volt, ami a Kislány Királynő medáljára volt felírva A végtelen történetben: „Tedd azt, amit akarsz!” Számomra ez a parancs az autonómiáról és a felelősségről szól. Olyan pedagógiában hiszek, amelyben a tanár nem végrehajtó, hanem mindig pontosan azt teszi, amit felelős mérlegelés után helyesnek tart. Ez azt is jelenti, hogy a pedagógiában a személyességet értékelem a legtöbbre, és a legnagyobb bajnak azt tartom, ha a bürokratikus szabályok uralkodnak az emberek fölött.
Pedagógiai elmélettel foglalkozom, azaz igyekszem a gyakorlati kérdéseket mindig „magasabb szempontból”, a kor legfontosabb problémái felől vizsgálni. Közelebbről az utóbbi években a tudás természetével, a hagyományos műveltség 21. századi sorsával foglalkoztam. Főszerkesztője vagyok a gyakorló pedagógusoknak szóló Taní-tani Online internetes folyóiratnak, „a szabad pedagógiai gondolkodás fórumának”. Nyolc évig vezettem a Tanárképző Intézetet (illetve elődjét, a Neveléstudományi Tanszéket). Ma az intézet docense vagyok.
 
 
KOVÁCSNÉ DR. NAGY EMESE
 
„Minden sikernek a jellegzetessége, hogy az ember megerősödik önmagában. Nem csak azt éli meg, hogy sikeresen hajtotta végre az adott feladatot, hanem úgy érzi, hogy szinte minden feladatot sikeresen meg tud oldani. És ez az igazi motiváció.”
Agrármérnöki diplomámat a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, mérnöktanári diplomámat a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, angol nyelvtanári diplomámat a Miskolc Egyetemen szereztem. Doktori értekezésemet a Debreceni Egyetemen írtam a hátrányos helyzetű tanulók státuszproblémájának kezelése témában. 
A Miskolci Egyetem docense, az ELTE óraadója és a hejőkeresztúri iskola igazgatója vagyok. Oktatási szakértőként szakterületem a tanügy-igazgatás.
Munkám során szerepet vállalok a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában, tehetséggondozásban és a tanártovábbképzésben. 
A Komplex Instrukciós Program oktatási vezetője, a Fejlesztő Pedagógusok Szakmai Egyesületének az alelnöke és a MATEHETSZ Tudományos Tanácsadó Testületének tagja vagyok.
 

DR. KARLOVITZ JÁNOS TIBOR

Nevelés- és sporttudományokból doktoráltam 2001-ben. Disszertációmat a tankönyvszerzők és a tankönyvi funkciók kapcsolatáról írtam. A Neveléstudományi Egyesület elnöke, a Magyar Pedagógiai Társaság Tanulókör Szakosztályának társelnöke vagyok. A Practice and Theory in Systems of Education című, angol nyelvű szakfolyóirat főszerkesztője. A szlovákiai International Research Institute sor igazgatója. Rendszeresen publikálok, szerepelek bel- és külföldi konferenciákon, anyanyelvem mellett angolul és oroszul is előadóképes vagyok.

 

KOVÁCSNÉ DR. DURÓ ANDREA

„A boldogság forrása nem rajtunk kívül, hanem bennünk van.” Ennek felismeréséhez azonban igen gyakran csak mások segítségével jutunk el.  Munkacsoportunk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak és tanáraiknak – a helyi sajátosságokra és a belső erőforrásokra támaszkodva – kíván gyakorlati segítséget nyújtani ahhoz, hogy számukra az iskola világa ne csak a kudarcok és konfliktusok forrását jelentse, hanem a valódi sikerek és örömök helyszíne legyen. Az ezt a célt szolgáló projektben mindenekelőtt a tanárképzéssel összefüggő feladatok megoldásában veszek majd részt. 
A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének docenseként elsősorban a tanítás-tanulás elméletéhez és gyakorlatához kapcsolódó tárgyakat oktatok. PhD disszertációmban a tanári értékelési funkciók változásával foglalkoztam. Az értékelés-téma iránti érdeklődésem azóta is tart: kutatásaim mindenekelőtt e kérdéskör különböző aspektusainak vizsgálatára irányulnak.
 
DR. OSVÁTH ANDREA
 
„Valamely, számomra érthetetlen módon, az öröm ragályos, ahogy a lelkesedés és a szeretet is az.” (Coelho)
A Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetében dolgozom, oktatok. Kutatási területem az emberi kommunikáció változásai, online-kommunikáció, kommunikációelmélet, médiaetika, hírszerkesztés, újságírás, tömegkommunikáció, kulturális emlékezet és identitás, a vezető és vezetés szociálpszichológiája, álláskeresési-tréning területek. A projektben való szerepvállalásom mediációs, kommunikációs, coach feladatok ellátása.
Hobbim a futás, tenisz, színház, olvasás, természetjárás, utazás.
 
 
BARNA LÁSZLÓ
 
„Leguggoltam s az óriásból/ negyedórára törpe lett./ (Mi lenne, gondoltam, ha mindig/ lent volnál, ahol a gyerek?)” (Szabó Lőrinc: Lóci óriás lesz)
2010-ben, majd 2011-ben szereztem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom, valamint német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diplomát. Tanítottam középiskolában, nyelviskolában oktattam német nyelvet, általános iskolában pedig sportoktatóként a judóra neveltem a kisiskolásokat. Jelenleg a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája A modern irodalom történeti és elméleti modelljei doktori programjának vagyok végzős hallgatója. Kutatási területem a műfordítás elmélete és gyakorlata, Szabó Lőrinc prózafordításai, a német romantika irodalma és a narratológiai kérdések is közel állnak hozzám. A TÁMOP 4.1.2-B.2-13/1-2013-005 projektben tudományos segédmunkatársként veszek részt, amelyben többek között fordítási, akkreditációs anyag-gyűjtési és oktatási feladataim vannak.
 
 
PATAKI ÉVA
 
1997-ben végeztem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán angol szakos nyelvtanárként és fordítóként, majd a Debreceni Egyetemen 2008-ban szereztem angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diplomát. 14 éve dolgozom középiskolai nyelvtanárként. Jelenleg a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok doktori iskolájának Angol és észak-amerikai irodalomtudományi doktori programjában vagyok doktorjelölt. Kutatási területem a kortárs brit-ázsiai regény; azon belül is a tér, a helyváltoztatás és az identitás korrelációját kutatom.
A TÁMOP 4.1.2-B.2-13/1-2013-005 projektben tudományos segédmunkatársként veszek részt. Gyakorló pedagógusként és kutatóként is rendkívül fontosnak tartom a projekt célkitűzéseit és az eredmények széles körű ismertetését, ezért célom, hogy tapasztalataimmal és szaktudásommal, a szakirodalom magyar nyelvre és az elkészült tanulmányok angol nyelvre fordításával segítsem a projektben résztvevő kollégák munkáját. 
 
 
DR. EINHORN ÁGNES
 
Szabadság, önállóság, kritikus gondolkodás és felelősségvállalás – számomra ezek a legfontosabb értékek magánemberként és tanárként is. 
A pályámat némettanárként kezdtem a 80-as évek derekán, amikor a kommunikatív nyelvoktatásnak nevezett pedagógiai modernizációs hullám éppen elérte Magyarországot. Elemi erővel hatott rám a felismerés, hogy amit a tanításról gondolok, tényleg megvalósítható, és elméletekkel is alátámasztható. A tevékenységemet azóta is meghatározza ez a felismerés. Tanítottam különböző intézményekben a némettanárképzésben, kutatóként is a szemléletváltásra ható fejlesztési projektekben vettem részt (például a 2005-ös érettségi reform előkészítése, tanterv- és tananyagfejlesztések). Gyakran vezetek tanár-továbbképzéseket, és kihívásnak tekintem, hogy segíthetem a tanárokat a változásban, a fejlődésben.
2010 óta dolgozom a Miskolci Egyetemen, docens vagyok a Tanárképző Intézetben. A tanítás mellett örömmel kapcsolódtam be azokba a tevékenységekbe is, amelyek a pedagógiai kultúraváltást és a társadalmi felelősségvállalást segítik ebben a régióban.