Identitás és szerepek

Az identitás és a szerepviselkedés formálódása fontos serdülőkori feladatnak tekinthető. Alapvetően a folyamat célja az önazonosság elérése mind személyes, mind társas szinten, ezáltal a beilleszkedés megalapozása. Ebben szerepet játszik az, hogy a fiatalt hogyan ítéli meg a társas környezete (például szülők, testvérek, barátok, tanárok), hogyan ítél meg ő másokat, és mindezeket hogyan értelmezi saját maga számára abban a kontextusban, amelyben él. Az egyik fontos fejlődési terület a nemi identitás kialakulása, amely során megtörténik az azonosulás a saját nem tagjaival, azaz olyan gondolkodási és érzelmi kategóriákat alkot meg önmagában, amely révén önmagát „nőként” vagy „férfiként” látja. Ehhez kapcsolódóan megjelenik a nemeknek megfelelő szerepviselkedés, amely magában foglalja a személyes, a családi és a társadalmi életre vonatkozó formák belsővé tételét. Ezen keresztül jutunk el a társas identitáshoz, amely a szűkebb (például baráti társaság) vagy tágabb értelemben (például magyarság) vett közösségekbe való integrálódás lehetőségét adja meg. Ennek egyik fontos vetülete lehet a tág értelemben vett kisebbségi identitás kialakulása és megfelelő működése. A folyamat során mindenképpen fontos, hogy a fiatal szembesüljön azzal, hogy azon identitáselemek mellett, amelyekben adott társadalmon belül a többiekkel azonos, milyen további csoportok tagja (például etnikum, vallás, szubkultúra).  Ezután következik, hogy ezt a csoporttagságot megélje, ezáltal képes legyen elköteleződni, illetve fogalmi kategóriákat alkotni a saját csoportról. Így lehet megalapozni a csoportban való részvételt, vagyis a valódi közös tevékenységek végzését, amely kapcsolódik a csoport hagyományaihoz, kultúrájához és céljaihoz.  Ennek során alakulnak ki azok a viselkedésmódok, amely megkülönbözteti őket más csoportoktól, ezáltal elmélyíti a csoporttal való azonosság érzését, ezáltal ez a csoporton kívüli helyzetekben is jelentőséggel bír. A stabilan kialakult identitás elősegíti a fiatal számára a saját csoporthoz való odatartozás és a biztonság élményét, amely mind az önértékelésre, mind az iskolai és azon kívüli tevékenykedésre pozitív hatással van. 

Szöveg: Nótin Ágnes