Tanulás és teljesítmény

Iskolai kontextusban az egyik legfontosabb téma a tanulás és a teljesítés kérdése. Ezen a téren serdülőkorban intenzíven foglalkoztatja a fiatalt, hogy milyen területen, illetve feladatokban jó, és miben lehet kiemelkedő másokhoz képest. Amennyiben úgy látja, hogy az adottságai, képességei, és kompetenciái megfelelnek a saját és a környezet elvárásainak, akkor motiváltabbá válik a feladatvégzésben, ami a sikeres teljesítés alapja.

Fontos megemlítetünk, hogy az iskoláskor kezdetétől alapvetően összefonódik a teljesítőképesség és az elismerés iránti vágy megélése, ami ha valami miatt gátlás alá kerül, akkor számos problémát alapoz meg. Ide tartozik például a teljesítményszorongás kérdése, ami különböző tünetek formájában jelentkezik, például koncentráció zavara, figyelmetlenség, remegés, gyomorgörcs, vagy izgatottság. Amikor a szorongás rögzül, az mindenképpen meghatározza a későbbi tanulás eredményességét, illetve az iskolai teljesítmény szintjét. Emellett a tanulási nehézségek egy további, speciális formáját a tanulási zavarok jelentik. Ide sorolható a diszlexia (az olvasás), a diszgráfia (az írás), a diszkalkulia (a számolás), illetve a hiperkinetikus (ADHD) zavar. Közös jellemzőjük, hogy bizonyos részképességeket érintenek, gyakran átlagos, vagy kifejezetten magas intelligencia szint mellett. Megjelenésére vonatkozóan korai szűrés óvodáskor végétől lehetséges, ám a legmarkánsabban alsó tagozatos korban lehet megfigyeléseket tenni az elemi írási, olvasási és számolási műveletek elsajátítása nyomán. Amennyiben megfelelő diagnózis után megkezdődik a fejlesztési folyamat, abban az esetben elősegíthetjük a gyerek iskolai és felnőttkori boldogulását. Mindezeken túl további nehézségeket figyelhetünk meg iskoláskorban a tanulás és teljesítés kapcsán. Gyakori tapasztalat az alulteljesítés, amikor is a tanuló a megfelelő tudásbázisa és képességei ellenére gyengébben teljesít a vártnál. Emögött állhat például a csökkent motiváció, az iskola és/vagy a tanulás iránti negatív attitűd, az alacsony szintű tanulásszervezés, vagy a nem megfelelő módszerek alkalmazása. Mindezek a tényezők egymással kölcsönhatásban alakítják ki, hogy a serdülő fiatal az iskolai munkát sikerként vagy kudarcként éli meg. 

 

Szöveg: Nótin Ágnes

Kép forrása: http://pannonrtv.com/