Útkereső Program

A pedagógiai kultúraváltás ma a közoktatás egyik legégetőbb problémája. Az oktatás tömegesedésével és a jelentős társadalmi változásokkal együtt jár ugyanis, hogy a tradicionális pedagógiai kultúra eszköztárával nem feltétlenül lehet válaszokat találni a mindennapok kihívásaira. A kultúraváltás igénye tehát nagyon sok tanárban és sok iskolában megjelenik, maga a folyamat azonban számtalan nehézséggel jár. A legnagyobb problémát talán az jelenti, hogy a magyar oktatási rendszerben jelenleg dolgozó pedagógusok többnyire a hagyományosnak tekinthető tanárközpontú és ismeretalapú megközelítésmód szerint tanultak tanulóként, és ezt élték meg egyetemistaként is, így tanárként idegen számukra a tanulóközpontú, kompetencia alapú és tevékenységalapú megközelítésmód. A pedagógiai kultúraváltáshoz ráadásul szükség van a rutinelhagyás képességére, erős reflektivitásra és magabiztosságra. Ezek viszont mind olyan tulajdonságok és képességek, amelyekben a tanárokat többnyire erősíteni kell.

Ebben a nehéz folyamatban szeretné támogatni a kiválasztott iskolákat a projekt. A munka egy feltáró fázissal kezdődik, amelyben egyrészt az intézményvezetőket segítjük abban, hogy világosabban meg tudják fogalmazni a céljaikat és a feladataikat, másrészt a tantestületet fejlesztjük olyan foglalkozásokkal, amelyek a tanárok reflektivitását erősítik, továbbá segítenek kialakítani egy nyitottabb, adaptívabb közeget, valamint egy olyan közös nyelvet, amely megalapozza a tanárok együttműködését és a pedagógiai kérdések megvitatását a tantestületen belül. A közös munka során a pedagógusok – természetesen szakmai segítséggel – elemzik a saját iskolájuk pedagógiai helyzetét, adatokat keresnek ahhoz, hogy milyen erősségeik és gyengeségeik vannak a különböző részterületeken (pl. kapcsolat a szülőkkel, az iskolai szervezet működése, előítéletesség), és erre alapozva alakítják ki a saját iskolafejlesztési stratégiájukat.

A feltárást a kísérletezés szakasza követi, amelyben a pedagógusok az akciókutatás eszköztárát segítségül hívva megpróbálnak bizonyos elemeket megváltoztatni az iskola életében, a szervezetük működésében, a pedagógiai folyamataikban, majd a változások hatásait elemzik. 

A munka alapja az önfejlesztés. A projektben dolgozó szakértők abban segítik a résztvevőket, hogy megtalálják a megoldásokat a saját problémáikra, szükség szerint tréninggel, továbbképzéssel. A cél a tantestület megerősítése, a tanárok tudatosságának, reflektivitásának és pedagógiai elkötelezettségének támogatása, az iskolán belüli együttműködés kereteinek és csatornáinak kialakítása. Remélhető ugyanis, hogy az ilyen módon megerősödő közösség hatékonyabban tudja majd megoldani a saját problémáit.
 
Szöveg: Einhorn Ágnes