Kompetenciaalapú pedagógusképzés

A Miskolci Egyetemen folyó tanárképzés, pedagógus-továbbképzés és pedagógiai szakemberképzés tartalmi megújításában különös figyelmet szentelünk annak, hogy a nálunk végzett hallgatókat sokoldalúan és alaposan felkészítsük a hátrányos helyzet különböző megjelenési formáira és kezelési módjaira. Képzéseink során a szakmai gyakorlatok megkövetelésénél, a hallgatók tanulmányi (pl. szemináriumi és szakdolgozat-írási) kötelezettségeinél, tudományos munkába való bevonásuknál, tanulmányi kirándulások szervezésénél fokozottan törekszünk a térséget sújtó társadalmi problémák megismertetésére és a hallgatók érzelmi azonosulásának elérésére.

Ezen túlmenően fontos feladatunknak tartjuk, hogy más pedagógusképző intézmények számára is elérhetővé tegyük azokat az eredményeket – programcsomagokat és más szakanyagokat –, amelyek az elmúlt években a pedagógusképzés kompetenciaalapú átalakítása során létrejöttek.

Programcsomagok

Letölthető könyvek, szakanyagok