Miben hisz a HISZEM?

Hiszünk abban, hogy a mélyszegénység és a gyűlölködés felszámolható Magyarországon.

Hiszünk abban, hogy a mélyszegénység és a gyűlölködés felszámolásában kulcsszerepe lehet az oktatásnak.

Hiszünk abban, hogy a szegény sorsú és roma gyerekek tanulása és továbbtanulása fontos társadalmi érdek.

Hiszünk abban, hogy az oktatás megújulásának sokféle útja van.

Hiszünk a hálózati együttműködésben, abban, hogy az oktatási-nevelési intézmények segíthetik egymás megújulását.

Hiszünk abban, hogy a pedagógusjelölteket tudatosan fel kell készíteni a szegény sorsú és roma gyerekek oktatására és nevelésére.

Hiszünk abban, hogy a pedagógusképző intézmények csak akkor tudják ellátni feladataikat, ha aktívan részt vesznek a közoktatás fejlesztésében.

Hiszünk az önkéntesség erejében, abban, hogy önzetlen áldozatvállalás nélkül nem találhatunk megoldást égető problémáinkra.