Hátrány és Iskola Szakmai Műhely

A Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetének elhatározott szándéka, hogy részt vállal térségünk komplex társadalmi problémahalmazának kezelésében, a megoldási lehetőségek kidolgozásában és megvalósításában. Két évtizedes szakmai tapasztalatunk birtokában elsősorban az oktatás-nevelés különböző területein kívánunk olyan modellértékű programot megvalósítani, amely hatékony segítséget kínál a halmozottan hátrányos helyzetben élő tanulók iskolai és iskolán kívüli pedagógiai fejlesztésében a velük foglalkozó pedagógusoknak. Ugyanakkor tudjuk, hogy az iskola világában jelentkező feladatok, esetenként feloldhatatlannak tűnő zavarok és feszültségforrások olyan összetett szituáció tünetei, amelyek hasonlóan összetett megközelítést igényelnek. Ennek megfelelően – partnereink segítségével – tudatosan törekszünk az iskolák és az egyes pedagógusok kompetenciahatárain túlnyúló megoldások kidolgozására és összehangolására, a tapasztalatok folyamatos gyűjtésére és elemzésére.

Tevékenységeink

Tehetségpont működtetése. A Tanárképző Intézet mellett működő Tehetségpont elindította a Útkereső Iskolák projektet, hogy segítse a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelése, tehetséggondozása terén fellelhető térségi jó gyakorlatok terjesztését, továbbá pedagógiai támogatást nyújt a miskolci Roma Szakkollégiumnak.

Kompetenciaalapú pedagógusképzés. Alaptevékenységünk a tanárképzés, amelyben kiemelt szerepet tulajdonítunk a pedagógiai kompetenciák fejlesztésének. Ezen túlmenően honlapunkon tájékozódási és kommunikációs felületet biztosítunk minden hasonlóan gondolkodó pedagógusképző intézmény számára.

Kutatás. Szükségét szenvedve c. kutatási projektünk keretében igyekszünk feltárni a térségben dolgozó pedagógusok szakmai hiányérzeteit és hiányosságait.

Önkéntesség. Szakmai és emberi meggyőződésünk, hogy a térség problémái nem oldhatók meg a segíteni akarásból fakadó energiák mozgósítása nélkül.